Findselvfejlen.dk v/ Anne-Dorthe Krabbe
Get it on Google Play


Kommer snart på
App Store...
NY APP TIL DANSK RETSKRIVNING

Find Selv Fejlen er en app med opgaver og regler til dansk retskrivning
  • til voksenundervisning på alle niveauer.
  • til 8.–10.klasse som træning i danskundervisningen.
  • til dansklærere som et værktøj til brug ved retning af skriftlige opgaver.
  • til alle, der har brug for en effektiv opdatering af deres danskfærdigheder.
Appen indeholder
  • et kursus, som man kan lave individuelt (også uden en lærer).
  • 28 sproglige og grammatiske regler med enkle forklaringer og eksempler.
  • 174 selvrettende opgaver med pointsammentælling.
  • 4 øvetekster med blandede, selvrettende opgaver med pointsammentælling.
Appen vil være en hjælp, når du skal lave skriftlige opgaver, når du skal skrive en ansøgning eller et CV og i alle andre tilfælde, hvor sproget skal være så rigtigt som muligt.

Her kan du bestille hæfter med samme indhold som appen. Facitliste medfølger.
Vejledningen henvender sig primært til undervisere og gælder til både appen og hæftet. Den giver blandt andet baggrundsoplysninger om hensigten med materialet.
Skriv til os, hvis du ønsker at få tilsendt gratis foldere med flere oplysninger om materialet, eller hvis du har spørgsmål.